tel.: 32 264 74 75 wew. 22
ul. Kościelna 6; 41-303 Dąbrowa Górnicza

Kodeks pracy ani żadne przepisy wykonawcze do niego nie określają co prawda, jak powinien wyglądać zakres obowiązków pracownika, chociaż dokument ten jest wymieniony wśród innych dokumentów, które powinny się znaleźć w aktach osobowych pracownika.
Zgodnie z rozporządzeniem w części B akt pracowniczych powinny się znaleźć dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, w tym m.in.: umowa o pracę, a także zakres czynności, jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę. Zatem nie ma wprost obowiązku sporządzenia pisemnego zakresu obowiązków, jednak pracownik powinien się dla swojego dobra o taki zakres upomnieć. Z doświadczenia wiadomo, że spisany zakres obowiązków często staje się jedynym albo podstawowym dowodem w sporach pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, toczących się przed sądami pracy. Ponadto sporządzony na piśmie zakres obowiązków pozwala na rozwiązywanie powstających w firmie sporów kompetencyjnych oraz pozwala na obiektywną ocenę realizacji powierzonych pracownikowi obowiązków. Sformułowania dotyczące zakresu obowiązków znajdujące się zazwyczaj w umowach o pracę są bardzo ogólne i często mają niewiele wspólnego z faktycznie wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi. Dlatego warto czasem uzupełnić i doprecyzować dla własnego dobra zakres obowiązków czy zakres czynności.

Powrót

©2014 WSPS.plProjekt i wykonanie A.Aumiler