tel.: 32 264 74 75 wew. 22
ul. Kościelna 6; 41-303 Dąbrowa Górnicza

Trudna sytuacja materialna rodziny nie jest tematem łatwym, ale czasem trzeba go podjąć. W przeciwnym razie pracownik, któremu należałoby udzielić większej niż innym pomocy, może nie otrzymać przysługującego mu świadczenia.

Działające w zakładach pracy komisje socjalne żądają od pracowników oświadczeń o dochodach przypadających na jednego członka rodziny po to głównie, by wiedzieć, komu i z jaką pomocą należy występować. Nie każdy chętnie spełnia to żądanie. Niektórzy zastanawiają się ponadto czy nie narusza ono przepisów o ochronie danych osobowych. Zasady i warunki korzystania z usług oraz świadczeń finansowanych z funduszu ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Jeśli takie nie istnieją w przedsiębiorstwie, regulamin należy uzgodnić z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. W regulaminie tym należy określić sposób dokumentowania sytuacji materialnej pracowników i ich rodzin. Przyznanie pomocy uzależnia się bowiem od kryteriów socjalnych, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Pracodawca musi zatem znać tę sytuację. Przepisy jednak nie wyjaśniają, w jaki sposób można ją dokumentować. Odmowa przedstawienia tych informacji może mieć po prostu taki skutek, że osoba uprawniona do pomocy w ogóle jej nie uzyska.

Żądania te ponadto nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych, gdyż przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa.

Za takie w tym przypadku należy uznać przepisy o omawianym tu funduszu, które przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależniają właśnie od wspomnianych wcześniej kryteriów socjalnych.

Powrót

©2014 WSPS.plProjekt i wykonanie A.Aumiler