tel.: 32 264 74 75 wew. 22
ul. Kościelna 6; 41-303 Dąbrowa Górnicza
  1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807). Art. 10 i art. 103-110 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Art. 16 oraz art. 23-45 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.,
  3. Ustawa Prawo Działalności Gospodarczej z 19.11.1999 r. (Dz. U. nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami),
  4. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20.08.1997 r. (Dz. U. nr 99.101.1178 z późniejszymi zmianami),
  5. Kodeks Spółek Handlowych z 15.09.2000 r.,
  6. Ustawa o Systemie Ubezpieczeń Społecznych z 13.10.1998 r. (Dz. U. nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami),
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa.

Powrót

©2014 WSPS.plProjekt i wykonanie A.Aumiler